odvetniška pisarna1

Dobra odvetniška pisarna reši vse vaše težave

Se trenutno spopadate s svojimi sorodniki glede dediščine po vaši mami in se vam zdi, da se vam dogaja krivica? Pri reševanju takih in podobnih zakonskih zagat vam lahko pomaga odvetnik za dedovanje,
ki zakone na tem področju ne le pozna, ampak jih zna dobro implementirati tudi v praksi. Ne glede na to s kakšnimi težavami se srečujete, bo dober zakonski svetovalec vedel, kako se lotiti reševanja. Za to vrsto storitve pa se ne odločajo samo tisti v težavah, ampak tudi vsi, ki bi radi karseda mirno rešili občutljive družinske zadeve. V nadaljevanju vam bomo predstavili, kakšno nalogo ima odvetnik za dedovanje in kako izbrati pravega. Velikokrat namreč je v takih in podobnih sporih največja zmagovalka prav odvetniška pisarna, saj za svoje storitve zaračunava mastne denarce. Izognite se dodatnim stroškom in upoštevajte naše nasvete pri izbiri.

odvetniška pisarna

Odvetnik za dedovanje pripravi tudi oporoko

Odvetniška pisarna ima v svojem repertoarju ponudbe veliko storitev, sestava oporoke pa je samo še ena izmed njih, ki je v Sloveniji vedno bolj priljubljena. Zakaj? Na eni strani želijo dediči zaščititi svojo lastnino, na drugi strani pa tudi posameznik, ki svoje premoženje predaja, želi to zadevo izpeljati karseda mirno in brez zapletov. Odvetnik za dedovanje tako sestavi 100 % zakonsko veljavno oporoko. Le-ta se, kot vse pomembne listine, urejajo po točno določenem sistemu. Kot primer lahko navedemo red prenosa imetja na novega lastnika po smrti imetnika. Najprej dedujejo zakonci in otroci, četudi posmrtne listine ni, bodo imetje dobili najprej najožji člani družine. Če zapustnik otrok ni imel, pride v veljavo drugi red, ki določa, da imetje prevzame zakonec ali starši. Tretji red nastopi, ko imetje prejmejo bratje ali sestre.

oporoka

Kakšno vrsto prenosa imetja po smrti poznamo?

Odvetnik za dedovanje oporoko samo sestavi, nato jo je potrebno nujno overiti tudi pri notarju, da ta postane 100 % pravnomočna. Zakon določa dve vrsti oporok: zakonsko in oporočno. Zakonsko vključuje tri redove prenosa premoženja zapustnika, kot smo jih navedli v prejšnjem delu članka. Gre torej za neke vrste naravni red prenosa zapuščine (na prvem mestu je ožja družina, zakonec, otroci, nato starši in kasneje bratje in sestre). Skoraj vsaka odvetniška pisarna ima vsaj enega strokovnjaka na tem področju, ki vam bo znal svetovati glede pravih korakov. Če zapustnik nima nikakršnih svojcev, celotno premoženje pripada državi in ta lahko z njo dela karkoli želi (jo proda, daje v najem, če gre za stanovanje …).

sestavljanje oporoke pri odvetniku

Sestava oporoke poteka po točno določenih korakih

Če boste vprašali, kako odvetnik za dedovanje ali odvetniška pisarna definirata oporoko, gre za uradno listino, v kateri posameznik ali zapustnik izraža svojo voljo glede tega, komu bo po smrti pripadla njegova lastnina. Razpolaga z dvema vrstama lastnin: tisto, ki jo že ima in tisto, ki jo bo prejel po smrti (razni skladi, investicije, listine …). V Sloveniji poznamo več vrst oporok, najpogosteje se ljudje odločajo za notarsko ali pred pričami, redkeje se posamezniki odločajo za lastnoročno napisano pogodbo, saj je njeno veljavnost težko dokazovati, zato lahko pride do nerešljivih sporov, ki bodo za s seboj povlekli še dodatne težave, zaplete in denarne vložke. So pa vse tri oporoke enako veljavne. Katera bi bila najbolj primerna za vaše potrebe, povprašajte strokovnjake, ki delajo v pravni ustanovi po vaši izbiri.

oporoka pri odvetniku

Vsaka odvetniška pisarna ne izvaja vseh vrst oporok

Nekateri pravni svetovalci ne izvajajo vseh vrst oporok. Temu lahko pripišemo več razlogov, a povečini gre za osebno izbiro ustanove. Pisna oporoka pred pričami poteka tako, da listino pripravi pravniški strokovnjak. Le ta navaja zapletene zakone, ki določajo in zajemajo vse scenarije prenosa lastnine po smrti zapustnika. Kako pa lahko ukrepate, če zapustnik ni zmožen sam pisati in ima določeno degenerativno bolezen, ki mu onemogoča racionalno mišljenje? Potem je lahko oporoka preprostejša po sestavi, podpiše pa se pred pričami in na ta način postane pravnomočna. Nujno se morajo na koncu take listine podpisati vsi prisotni. Na koncu je nujno dodati tudi datum podpisa in podroben opis premoženja in denarnih zmožnosti zapustnika. Če se odločite za lastnoročno napisano oporoko, pa velja samo eno pravilo: napisana mora biti na roke in podpisana z lastno roko. Nujno mora vsebovati tudi datum oporoke.

odvetniška pisarna1

Kako izbrati pravega pravnega strokovnjaka?

Dobra odvetniška pisarna ima na voljo več pravnih strokovnjakov, med njimi je tudi odvetnik za dedovanje.  Le-ta mora biti:

  • Popolnoma nepristranski: nujno mora biti 100 % profesionalen in ne sme izražati svojega osebnega mnenja, ampak imeti v mislih samo to, kar bo najboljša izbira za stranko.
  • Seznanjen z vsemi novimi zakoni: dober pravniški strokovnjak je na zakonskem področju dobro seznanjen z vsemi novostmi, klavzulami in ostalimi pravnimi zadevami.
  • Samozavesten: dajati mora vtis, da ve, kaj dela in je popolnoma prepričan v svoje pravniške nasvete

Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti: pomembno je, da lahko zakone in zapletene klavzule karseda na enostaven in razumljiv način preda naprej na način, ki ga stranka lahko 100 % razume.