toplotne črpalke 2

Kaj je toplotna črpalka in kako se razlikujejo?

Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toploto iz enega prostora v drugega s pomočjo mehanskega dela. Obstajajo različne vrste toplotnih črpalk, vključno z zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda in zrak-zrak toplotnimi črpalkami. Najbolj pogoste so zrak-voda toplotne črpalke, saj so enostavne za namestitev in primerne za večino okolij.

toplotne črpalke 3

Toplotna črpalka zrak-voda

Toplotna črpalka zrak-voda deluje tako, da iz okoliškega zraka odvzame toploto in jo prenese v vodo. Najprej zunanja enota črpalke zajame zrak, nato pa s pomočjo hladilnega sredstva absorbira toploto iz zraka in jo pretvori v tekočino. Ta tekočina se nato prenese v notranjo enoto toplotne črpalke, kjer se toplota odda v vodo, ki se lahko uporablja za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode. Ta proces omogoča učinkovito prenašanje toplote iz okoliškega zraka v notranje prostore, pri čemer porabi manj energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi.

toplotne črpalke 4

Toplotna črpalka voda-voda

Toplotna črpalka voda-voda deluje tako, da iz vodnega vira, kot je npr. voda iz jezera ali reke, odvzame toploto in jo uporabi za ogrevanje objekta. Sistem vodo-voda izkorišča stalno temperaturo vodnega vira, ki je običajno višja od temperature zraka. Črpalka črpa vodo iz vodnega vira, odvzame toploto iz te vode in jo prenese v ogrevalni sistem objekta. Nato se ohlajena voda ponovno vrača nazaj v vodni vir, kjer se proces ponovi. To omogoča učinkovito izkoriščanje toplote iz vodnega vira za ogrevanje objekta, vendar je za delovanje tovrstne toplotne črpalke potrebna bližina primernega vodnega vira.

toplotne črpalke (4)

Toplotna črpalka zemlja-voda

Toplotna črpalka zemlja-voda deluje tako, da izkorišča konstantno temperaturo zemlje za ogrevanje objekta. S pomočjo cevovodnega sistema, ki je zakopan v zemljo, črpalka zajame toploto iz zemlje in jo prenese v ogrevalni sistem objekta. V zemlji je temperaturna konstanta približno 10 stopinj Celzija, kar omogoča stabilen vir toplote skozi vse leto. Toplotna črpalka nato uporabi to toploto, ki jo pridobi iz zemlje, za ogrevanje objekta. Ta metoda omogoča učinkovito izkoriščanje naravne toplote zemlje, pri čemer je energijsko učinkovitejša od ogrevalnih sistemov, ki temeljijo na izgorevanju fosilnih goriv.

Toplotna črpalka zrak-zrak

Toplotna črpalka zrak-zrak deluje tako, da izkorišča toploto iz zunanjega zraka za ogrevanje prostorov. Zunanja enota črpalke zajame zrak in s pomočjo hladilnega sredstva absorbira toploto iz zraka. Nato se ta toplota pretvori v toploto, ki se nato prenese v notranjo enoto toplotne črpalke, kjer se porabi za ogrevanje notranjih prostorov. Ta proces omogoča učinkovito izkoriščanje toplote iz zraka za ogrevanje, pri čemer porabi manj energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi. Toplotna črpalka zrak-zrak je enostavna za namestitev in je primerna za večino podnebnih pogojev.

toplotne črpalke 1

Ekonomičnost toplotne črpalke

Vodna toplotna črpalka se šteje za eno najučinkovitejših vrst toplotnih črpalk, saj pridobiva toploto iz stalnega vodnega vira, kar omogoča visok izkoristek. Kljub temu je za delovanje vodne toplotne črpalke potreben primeren vodni vir v bližini objekta.

Zemlja-voda toplotna črpalka je prav tako učinkovita, saj izkorišča stalno temperaturo zemlje za ogrevanje prostorov. Ta vrsta toplotne črpalke je prav tako energetsko učinkovita, vendar zahteva ustrezno zemljišče za namestitev cevovodnega sistema.

Toplotne črpalke zrak-voda in zrak-zrak sta prav tako priljubljeni zaradi enostavne namestitve in primernosti za večino podnebnih razmer. Medtem ko so stroški namestitve te toplotne črpalke nižji, pa imajo tudi nekoliko manjši izkoristek v primerjavi z vodnimi in zemeljskimi toplotnimi črpalkami.

Skupno gledano, izbira najbolj ekonomične in energetsko učinkovite toplotne črpalke je odvisna od specifičnih pogojev in zahtev uporabnika. Pomembno je upoštevati lokalne pogoje, razpoložljivost vodnih virov in zemljišča ter specifične potrebe objekta, ki ga bo toplotna črpalka ogrevala. Toplotne črpalke Termo Shop ponujajo različne vrste toplotnih črpalk številnih proizvajalcev, ki ustrezajo številnim pogojem in različnim prostornim situacijam, za ekonomično in okolju prijazno gretje doma.