Vzdrževanje gostinske opreme

Gostinstvo spada med panoge, pri katerih ključno vlogo poleg osebja igra tudi kakovost in vzdržljivost uporabljene opreme. Gostinska oprema zajema razne aparate, posodo, steklene izdelke, pribor, pripomočke za slaščičarstvo in bar, pa tudi tekstilne izdelke, kot so prti, brisače in še in še. Za optimalno delovanje vseh najpomembnejših naprav, ki se jih uporablja za pripravo hrane, pa je pomembno redno vzdrževanje.

Od tega je tudi odvisna uspešnost podjetij, katerih glavna dejavnost je povezana s pripravo, strežbo ter dostavo hrane in pijače. Da bi vse nemoteno funkcioniralo, je potrebno opraviti servis gostinske opreme, s katerim lastnik podjetja zagotovi najboljše možno delovanje.

 

Samo čista gostinska oprema je varna

Bolj kot pri katerikoli panogi je prav tu pomembno redno čiščenje in vzdrževanje vseh naprav in aparatov. S temeljitim čiščenjem zmanjšate tveganje za razmnoževanje mikrobov, zaradi katerih lahko pride do navzkrižne kontaminacije. Za varnost hrane poskrbite tako, da ohranjate vse površine čiste.

Čiščenje vključuje vsakodnevno čiščenje in razkuževanje vseh delovnih površin, ki so v stiku z živili, in vsaj tedensko brisanje vseh zunanjih površin naprav, tudi če te niso v neposrednem stiku z živili. Pri uporabi čistil pa morate paziti, da uporabljate varna čistila in upoštevate vsa potrebna navodila, ki natančno določajo, kako jih uporabljati.

 

Seznanite svoje zaposlene s pravilno uporabo

Za ustrezne varnostne ukrepe je priporočljivo poskrbeti še preden je gostinska oprema nameščena. Veliko kuhinjskih aparatov za komercialne namene je robustnejših in zahtevnejših od tistih navadnih gospodinjskih aparatov. Prav zato morate svoje zaposlene dodobra seznaniti s pravilnim ravnanjem in ustrezno uporabo vseh aparatov in pripomočkov.

Nove naprave morajo imeti priložena navodila za uporabo oziroma priročnike, ki vsebujejo vse potrebne napotke za varno uporabo in natančno opisane preventivne ukrepe, ki preprečujejo tveganje za nesreče. Pred prvo uporabo novih naprav pa je nujno odstraniti vse ovoje in embalaže, ki so pogosto tudi v notranjosti posameznih aparatov, kot so na primer pečice. Pri tem morate biti še posebej pozorni, saj se lahko zgodi, da kje ostane kak košček plastike.

 

Za ustrezno sprotno vzdrževanje lahko poskrbite sami

V nekaterih uspešnih podjetjih izvajajo redno načrtovano vzdrževanje vseh naprav. Namen tega je, da to postane rutinsko, saj boste s tem najhitreje preprečili možnost za pojav kakršnihkoli težav, ki bi jih lahko povzročila okvarjena gostinska oprema. Te se v primeru rednega vzdrževanja lahko prej opazijo, dokler še niso resnejše. Na tak način boste lahko hitro ukrepali in odpravili manjše težavice hitreje, predvsem pa ceneje, saj boste preprečili možnost, da pride do večjih motenj v prihodnosti.

Pri vzdrževanju je potrebno pregledati delovanje vseh priključkov, vodnih, električnih in plinskih, in preveriti, ali morda puščajo. Sploh pri plinskih priključkih je potrebna posebna pozornost, saj je puščanje plina lahko nevarno. Tudi pri električnih napravah je potrebno preveriti stanje filtrov in prezračevalnih kanalov, da se v njih ne kopiči umazanija in druge snovi. Umazanija, prah in maščoba so lahko kaj hitro povzročitelji požarov v kuhinjah, če ne izvajate rednih pregledov zračnih filtrov in kuhinjskih nap.

 

Opravite servis gostinske opreme

Če imate že v okviru nakupljenih aparatov na voljo tudi servisne storitve s strani dobavitelja, potem bo vzdrževanje bistveno lažje. Večina zanesljivih dobaviteljev namreč nudi tudi garancijo na kupljene naprave, kar vključuje tudi brezplačna popravila ter morebitno zamenjavo okvarjene naprave. Običajno imajo za večje stranke na voljo tudi svojo tehnično podporo, ki je lahko v veliko pomoč pri nujnih popravilih.

V primeru, da nimate te možnosti, se obrnite na ustrezne zunanje izvajalce, ki bodo na strokoven način poskrbeli, da bo vsa vaša gostinska oprema brezhibno delovala. Izkoristite ponudbo zanesljivih zunanjih izvajalcev in dobaviteljev, ki vam poleg visoke kakovosti naprav nudijo tudi vso potrebno tehnično podporo, ki vam bo v pomoč, če boste potrebovali popravilo oziroma redno vzdrževanje.