protokolarni prevozi1

Učinkovita logistika za politike in delegacije

Pri obiskih visokih političnih predstavnikov ali delegacij ter za potrebe tujih ambasad v Sloveniji je vedno potrebno poskrbeti tudi za prevozno logistiko, tako za same predstavnike kot tudi za spremljevalno osebje. Protokolarni prevozi v varnem avtu se izvajajo z vozili višjega razreda, ustrezne barve (modra, siva, črna) in novejšega letnika. Varnost je vedno na prvem mestu, zato imajo vozniki opravljen nadaljevalni tečaj varne vožnje. Poleg tega so urejeni (formalni oblačilni kodeks), diskretni, obvladajo angleški jezik ter imajo znanje vožnje v koloni. Protokolarni prevozi potekajo tako, da so vozila znotraj kolone opremljena s snemljivimi rdeče-modrimi signalnimi lučmi za boljšo vidnost in varnost.

protokolarni prevozi

Povezovanje jezikov in kultur v realnem času

Tolmači se ukvarjajo z govorjeno besedo in s komunikacijo med govorci različnih jezikov ter kultur. Medtem ko prevajalci delajo s pisnimi besedili, oni delamo neposredno z jezikom, saj tolmačenje poteka v realnem času. Več si preberite tukaj. Med samim delom se ne morejo zateči k iskanju prevodov v slovarju, zato je njihova sposobnost razumevanja in prevajanja besedila iz enega jezika v drugega ključna. Tolmačenje se uporablja v živo pri komunikaciji med govornikom in poslušalci, ki govorijo različne jezike. Pomembno je opozoriti, da delo zahteva veliko hitrost ter takojšnjo razumljivost povedanega.

protokolarni prevozi3

Varnostna kolona in njene značilnosti

Ko se izvajajo protokolarni prevozi za prevoz varovane osebe in njegovega varnostnega osebja, govorimo o varnostni koloni. Varnostna kolona je sestavljena iz različnih vozil, odvisno od vrste in namena. Dolžina varnostne kolone se prilagaja glede na stopnjo varovanja, število članov delegacije, izbiro vozil, oceno ogroženosti in druge okoliščine. Varnostna kolona lahko vključuje tudi samo eno vozilo – glavno vozilo. Glavni namen potovanja v varnostni koloni je zaščititi glavno vozilo.

protokolarni prevozi2

Vloga pri posredovanju sporočila

Tolmačenje ni le prenašanje besed iz enega jezika v drugega, ampak za prenašanje sporočila kot celote. To implicira, da je treba prav tako obravnavati vse edinstvene kulturne značilnosti tujega in lastnega jezika ter kulture. Strokovnjaki se morajo zavedati, da njihova naloga ni le prevajanje jezika, temveč predvsem zagotavljanje učinkovite komunikacije med govorci različnih jezikov in kultur. Njihova odgovornost je razumeti in pravilno posredovati pomembne kulturne, zgodovinske in družbene kontekste med govorci. Vse to naredi njihov poklic kompleksen in več kot le preprosto obvladovanje jezika.

Tehnične zahteve za vozila v varnostni koloni

Protokolarni prevozi potekajo tako, da so vsa vozila v varnostni koloni preventivno tehnično ali protibombno pregledana, tehnično brezhibna, nepoškodovana, čista in urejena. Vozila v koloni se ne sme pustiti brez nadzora med celotnim obdobjem varovanja. Pri prevozu in varovanju oseb se uporabljajo različna vozila, ki so namensko izbrana. Poleg splošnih zahtev, ki jih določa Zakon o varnosti v cestnem prometu, morajo vozniki obvladati dodatne veščine in znanja, ki so potrebna za vožnjo takšnih vozil. Te veščine in znanja pridobijo z udeležbo na tečajih varne in taktične vožnje. Protokolarni prevozi so tako zelo varni. Vozila v koloni se med seboj ne smejo prehitevati, prav tako drugim vozilom, ki ne spadajo v varnostno kolono, ni dovoljeno, da se vanjo vrinjajo ali jo prehitevajo. Vlogo nadzora nad tem imajo predhodnica, zaključnica in spremljevalna vozila.

tolmačenje2 (2)

Različni pristopi v prevajanju

Simultano tolmačenje je tehnika, pri kateri strokovnjak skoraj istočasno ali s komaj opaznim zamikom govorcu sledi in prevede izrečene besede. Za tovrstno delo se potrebuje posebna oprema, kot so izolirane kabine, slušalke in mikrofoni, prek katerih se delo izvaja. Simultano tolmačenje je najzahtevnejša, a hkrati tudi najučinkovitejša oblika, saj omogoča hitro in neprekinjeno tok informacij brez upočasnjevanja dogodkov kot so konference, seminarji, predavanja itd. Konsekutivno tolmačenje je metoda, pri kateri strokovnjak poda prevod besedila med trenutki premora govornika, medtem ko si skrbno zapisuje informacije ali pa si jih zapomni. Ta vrsta je primernejša za različne predstavitve, poslovne pogovore, sestanke in tiskovne konference. Konsekutivni način se popolnoma prilagaja hitrosti in slogu govornika ter mora biti hiter, prilagodljiv in natančen.

Sestava varnostne kolone in vloga spremljevalnih vozil

Protokolarni prevozi v varnem avtu v najbolj zaščiteni obliki potekajo tako, da varnostno kolono sestavljajo različna vozila, ki se razvrstijo po vrstnem redu od prvega do zadnjega. Ta red lahko vključuje policiste na motorjih, policijsko predhodnico, protokolarna vozila, sprednja spremljevalna vozila, glavno vozilo, zadnja spremljevalna vozila, komandno vozilo, rezervno glavno vozilo, vozilo specialne enote policije, vozila za prevoz članov delegacije ali drugih gostov, zdravstveno zaščito, druga vozila, vozila za novinarje  ter zaključno vozilo policije. Protokolarni prevozi potekajo tako, da policijska predhodnica in zaključnica ves čas skrbita, da je varnostna kolona strnjena in se nemoteno premika.

tolmačenje (1)

Konferenčna in šepetajoča oblika

Konferenčno in telefonsko tolmačenje sta manj pogosti obliki, pri katerih se strokovnjak prilagaja poteku dogodka ali telefonskemu pogovoru. Najpogosteje se uporablja konsekutivno z manjšimi razlikami. Šepetajoča oblika se najpogosteje uporablja na sestankih, predavanjih in različnih seminarjih, ko le določeni poslušalci potrebujejo prevod v ciljni jezik. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem delom, so izkušeni in poznajo tako jezike, ki jih uporabljajo, kot tudi posebne zahteve tega dela. Tukaj so na voljo izkušeni strokovnjaki za različne jezikovne kombinacije in področja.